Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role rozhlasového vysílání do zahraničí v české veřejné diplomacii
Název práce v češtině: Role rozhlasového vysílání do zahraničí v české veřejné diplomacii
Název v anglickém jazyce: Role of external radio broadcasting in the Czech public diplomacy
Klíčová slova: veřejná diplomacie, rozhlasové vysílání do zahraničí, Česká republika, Radio Praha, malé a střední státy, tranzitivní státy
Klíčová slova anglicky: public diplomacy, external radio broadcasting, Czech Republic, Radio Prague, small and medium-sized countries, transition countries
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2015
Datum zadání: 03.11.2015
Datum a čas obhajoby: 02.02.2016 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2016
Oponenti: Mgr. Viera Martinková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury

Bátora, Jozef (2006): Public Diplomacy Between Home and Abroad: Norway and Canada. The Hague Journal of Diplomacy. Vol. 1, No. 1, 53-80.

Gilboa, Eytan (2008): Searching for a Theory of Public Diplomacy. Annals of American Academy. March 2008, 616, 55-77.

Henrikson, Alan K. (2005): Niche Diplomacy in the World Public Arena: the Global „Corners“ of Canada and Norway. In Melissen, Jan (ed.): The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations. New York: Palgrave Macmillian, 67-87.

Leonard, Mark, Small, Andrew (2003): Norway's Public Diplomacy: A Strategy. Regjeringen [online] Dostupné z
<https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/UD/Vedlegg/public.pdf>

Leonard, Mark, Stead, Catherine, Smewing, Conrad (2002): Public Diplomacy. London: The Foreign Policy Centre.

Melissen, Jan (2005): The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice. In Melissen, Jan (ed.): The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations. New York: Palgrave Macmillian, 3-27.

O'Keeffe, AnnMaree, Oliver, Alex (2010): International Broadcasting and its Contribution to Public Diplomacy. Working Paper. Lowy Institute for International Policy.

Peterková, Jana (2008a): Veřejná diplomacie. Plzeň: Aleš Čeněk.

Szondi, György (2009): Central and Eastern European Public Diplomacy: A Transitional Perspective on National Reputation Management. In Snow, Nancy, Taylor, Phillip M. (eds.): Routledge Handbook of Public Diplomacy. New York: Routledge. 292-313.

Tomalová, Eliška (2008a): Kulturní diplomacie. Francouzská zkušenost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.Primární zdroje

BBC (2011): An Agreement Between Her Majesty's Secretary of State for Culture, Olympics, Media and Sport and the British Broadcasting Corporation. BBC [online] Dostupné z
<http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/agreement_amend_sep11.pdf >

BBG (1994): US International Broadcasting Act. BBG. BBG [online] Dostupné z < http://www.bbg.gov/wp-content/media/2012/01/BroadcastingAct.pdf >

Česká republika (1991): Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.

Česká republika (2001): Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

DW (1997): Deutsche Welle. Deutsche-Welle-Gesetz. DW [online] Dostupné z < http://www.dw.com/popups/pdf/11930460/dw-gesetz-pdf.pdf >

France 24 (2013): Liberté. Égalité. Actualité. France 24 [online] Dostupné z < http://static.france24.com/infographies/presse/FRANCE24_PressKit_1213_EN.pdf

MZV ČR (2003): Koncepce zahraniční politiky ČR na léta 2003-2006. MZV ČR [online] Dostupné z
<http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/vyrocni_zpravy_a_dokumenty/poskytnute_informace/koncepce_zahranicni_politiky_ceske.html >

MZV ČR (2011): Koncepce zahraniční politiky ČR 2011. MZV ČR [online] Dostupné z
<http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/vyrocni_zpravy_a_dokumenty/poskytnute_informace/koncepce_zahranicni_politiky_ceske_1.html >

MZV ČR (2015): Koncepce zahraniční politiky ČR. MZV ČR [online] Dostupné z
<http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/analyzy_a_koncepce/koncepce_zahranicni_politiky_cr.html >

MZV ČR, ČRo (2013): Smlouva o zajištění a provozování rozhlasového vysílání ČRo do zahraničí.

Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu.Předběžná náplň práce
Tématem diplomové práce bude rozhlasové a televizní vysílání do zahraničí, které si jako součást veřejné diplomacie platí stát. Česká republika disponuje jen rozhlasovým vysíláním do zahraničí, které zajišťuje Český rozhlas prostřednictvím stanice Radio Praha. Její provoz hradí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Cílem práce tak bude zjistit, jaká je úloha Radia Praha v české veřejné diplomacii. V práci budu zkoumat obsah vysílání, zaměření stanice a její vztah ke státu. V posledně jmenovaném ohledu budu realitu Radia Praha porovnávat s modely, které fungují v hlavních demokratických státech euroatlantického prostoru. V širším kontextu veřejné diplomacie pak budu brát v potaz také poznatky o specifikách veřejné diplomacie malých a středních a také tranzitivních států.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of the thesis will be the radio and television external broadcasting which is part of public diplomacy and is financed by the state. The Czech Republic has only radio external broadcasting arranged by the Czech Radio through its station Radio Prague. Its operation is financed by the ministry of foreign affairs. The aim of the thesis will be to find out what is the role of Radio Prague in the Czech public diplomacy. In the thesis I will examine the programming of the station, its orientation and relation to the state. I will compare the reality of Radio Prague with models existing in the main democratic countries in the euroatlantic space. In wider context I will also take into consideration the small and medium-sized and also transition states’ public diplomacy specifics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK