Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení biologické aktivity hydroxybenzamidů in vitro
Název práce v češtině: Hodnocení biologické aktivity hydroxybenzamidů in vitro
Název v anglickém jazyce: Evaluation of biological activity of hydroxybenzamides in vitro
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Lenka Kubicová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2005
Datum zadání: 03.01.2005
Datum a čas obhajoby: 07.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2006
Oponenti: PharmDr. Vladimír Chobot, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK