Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Roztroušená skleróza: Klinické a paraklinické markery pro sledování aktivity nemoci.
Název práce v češtině: Roztroušená skleróza: Klinické a paraklinické markery pro sledování aktivity nemoci.
Název v anglickém jazyce: Multiple sclerosis: Clinical and paraclinical markers of disease activity.
Klíčová slova: roztroušená skleróza, biomarkery, lehké řetězce neurofilament, řeč
Klíčová slova anglicky: multiple sclerosis, biomarkers, neurofilament light chain, speech
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00600)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2015
Datum zadání: 03.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.11.2015
Datum a čas obhajoby: 08.03.2021 13:00
Místo konání obhajoby: v posluchárně Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:21.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.03.2021
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
  prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK