Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Automatizace stanovení vybraných parametrů v hodnocení kvality pitné a užitkové vody II (rešeržní práce)
Název práce v češtině: Automatizace stanovení vybraných parametrů v hodnocení
kvality pitné a užitkové vody II (rešeržní práce)
Název v anglickém jazyce: Automation of selected parameters determination in drinking water quality evaluation (literature
search).
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2006
Datum zadání: 31.05.2006
Datum a čas obhajoby: 30.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2006
Oponenti: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK