Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
„Hlavně ať je to dítě zdravé!“: Rodičovství v kontextu péče o dítě s chronickou nemocí
Název práce v češtině: „Hlavně ať je to dítě zdravé!“: Rodičovství v kontextu péče o dítě s chronickou nemocí
Název v anglickém jazyce: „Just let it be a healthy child!“: Parenting in the Context of Caring of a Child with a Chronic Illlness
Klíčová slova: chronická nemoc, dítě, rodičovství, jinakost, zátěž, péče, genderové vztahy
Klíčová slova anglicky: chronic illness, child, parenthood, differentness, burden, care, gender relations
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2015
Datum zadání: 03.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Moje diplomová práce představí problematiku genderových vztahů a konstrukce identit žitých zkušeností rodičů pečujících o dítě (děti) s chronickou nemocí. Pro svůj kvalitativní výzkum jsem zvolila metodu polostrukturovaných rozhovorů s oběma rodiči dítěte (dětí). Následnou analýzou dat bych v této empirické studii chtěla zkoumat, jaký způsobem ovlivňuje péče o dítě s chronickou nemocí vzhledem ke své náročnosti genderové vztahy a zda vede k vyrovnanějším genderovým vztahům či naopak. Dále se chci zabývat procesem utváření identit obou rodičů v průběhu každodenní péče o dítě s chronickou nemocí a zjišťovat ovlivnění tohoto procesu genderovými stereotypy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK