Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
ZPŮSOB NAHLÍŽENÍ NA SEXUALITU OSOB S „POSTIŽENÍM“ V RÁMCI ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE. Komparace projektů sexuální asistence v České republice a Novém Jižním Walesu
Název práce v češtině: ZPŮSOB NAHLÍŽENÍ NA SEXUALITU OSOB S „POSTIŽENÍM“ V RÁMCI ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE. Komparace projektů sexuální asistence v České republice a Novém Jižním Walesu
Název v anglickém jazyce: THE APPROACHES TO SEXUALITY OF PEOPLE WTH DISABILITY IN SOCIAL CARE ORGANISATION. Comparison of sexual surrogate projects in the Czech Republic and New South Wales
Klíčová slova: „postižení“, sexuální asistence, právní úprava, sociální péče, Česká republika, Nový Jižní Wales
Klíčová slova anglicky: Disability, sexual work, legislation, social care, the Czech Republic, New South Wales
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2015
Datum zadání: 03.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce „Sexuální asistence hendikepovaným“ je poskytnout bližší pohled na toto aktuální téma, kterému se v České republice nejvíce věnuje NNO Rozkoš bez rizika, seznámit čtenáře s hlavním posláním těch, kteří se této profesi pasivně či aktivně věnují, odpovědět na otázku, jaký je rozdíl mezi touto profesí a službou sexbyznysu.
V teoretické části budu vycházet z odborné literatury a jiných oficiálních dokumentů, které mi pomohou představit nejen NNO Rozkoš bez rizika, ale především službu sexuální asistence.
V praktické části bych ráda poodkryla motivaci těch, kteří se nějakým způsobem angažují v této problematice, případně jak toto probíhá.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK