Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Příprava glutamátkarboxypeptidasy III v savčím expresním systému
Název práce v češtině: Příprava glutamátkarboxypeptidasy III v savčím expresním systému
Název v anglickém jazyce: Preparation of glutamate carboxypeptidase III using mammalian expression system
Klíčová slova: GCPIII, glutamátkarboxypeptidasa III, HEK 293–6E, exprese proteinů, savčí expresní systém
Klíčová slova anglicky: GCPIII, glutamate carboxypeptidase III, HEK 293–6E, protein expression, mammalian expression system
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2015
Datum zadání: 02.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2017
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Pavel Šácha, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Protein glutamátkarboxypeptidasa III (GCPIII) je homologem už zavedeného prostatického nádorového markeru glutamátkarboxypeptidasy II (GCPII, také nazývaného „prostate specific membrane antigen“ – PSMA). V naší laboratoři připravujeme model myši s vyřazeným genem GCPIII pro studium její funkce. Pro enzymologická studia bude potřeba připravit myší rekombinantní protein. Úkolem bakalářské práce bude připravit extracelulární část myší GCPIII expresí v savčím expresním systému a porovnat její vlastnosti s proteinem exprimovaným v S2 hmyzích buňkách pomocí biofysikálních method (thermofluor, SDS elektroforesa, hmotnostní spektrometrie) i stanovením kinetických parametrů specifických substrátů (substrátů beta-citrylglutamátu a N-acetylaspartylglutamátu) a inhibitorů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK