Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Use of corneal endothelium and amniotic membrane for transplantation purposes.
Název práce v češtině: Použití endotelu rohovky a amniové membrány k transplantačním účelům.
Název v anglickém jazyce: Use of corneal endothelium and amniotic membrane for transplantation purposes.
Klíčová slova: rohovka, endotel, amniová membrána, kmenové buňky, kultivace, imunohistochemie, transplantace
Klíčová slova anglicky: cornea, endothelium, amniotic membrane, stem cells, cultivation, immunohistochemistry, transplantation
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Oční klinika 1. LF UK a VFN (11-00750)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2015
Datum zadání: 02.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.11.2015
Datum a čas obhajoby: 01.10.2020 13:00
Místo konání obhajoby: v Purkyňově ústavu, v seminární místnosti č. 4, Ústavu histologie a embryologie, 1. LF UK (dveře č. 2040 v 1. patře), Albertov 4, Praha 2.
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.10.2020
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: MUDr. Magdaléna Netuková, Ph.D.
  doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK