Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Retroviral variants and their relationship to nonpermisive cells
Název práce v češtině: Retrovirové varianty a jejich vztah k nepermisivním buňkám
Název v anglickém jazyce: Retroviral variants and their relationship to nonpermisive cells
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Hejnar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2015
Datum zadání: 02.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:01.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 12.02.2021
Oponenti: prof. RNDr. Ivan Hirsch, CSc.
  prof. Ing. Michaela Rumlová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK