Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biomechanické vlastnosti biologických a umělých materiálů
Název práce v češtině: Biomechanické vlastnosti biologických a umělých materiálů
Název v anglickém jazyce: Biomechanical properties of biological and artificial materials
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2005
Datum zadání: 03.01.2005
Datum a čas obhajoby: 01.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2006
Oponenti: prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK