Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Patofyziologické a genetické aspekty ovlivňující sérovou hladinu kyseliny močové.
Název práce v češtině: Patofyziologické a genetické aspekty ovlivňující sérovou hladinu kyseliny močové.
Název v anglickém jazyce: Pathophysiological and genetic factors affecting serum uric acid level.
Klíčová slova: kyselina močová, systémový zánět, cytokiny, oxidační stres, dna, urátové transportéry, ABCG2
Klíčová slova anglicky: uric acid, systemic inflammation, cytokines, oxidative stress, gout, urate transporters, ABCG
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav (11-00641)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2015
Datum zadání: 02.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.11.2015
Datum a čas obhajoby: 18.03.2021 11:30
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:16.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 18.03.2021
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.
  prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Ing. Blanka Stibůrková, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK