Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diagnostické a prognostické markery v éře cílené léčby CRC.
Název práce v češtině: Diagnostické a prognostické markery v éře cílené léčby CRC.
Název v anglickém jazyce: Diagnostic and prognostic markers in the era of targeted treatment of CRC.
Klíčová slova: kolorektální karcinom, mikroRNA, markery přežití
Klíčová slova anglicky: colorectal carcinoma, microRNA, survival markers
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Onkologická klinika 1. LF UK a FTN (11-00451)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2015
Datum zadání: 02.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.11.2015
Datum a čas obhajoby: 22.04.2021 15:00
Místo konání obhajoby: Velká zasedací místnost, děkanát 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.04.2021
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
  prof. MUDr. Dalibor Valík, CSc., Ph.D.
 
 
Seznam odborné literatury
viz uložená disertační práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK