Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nanostrukturované povrchy pro biolékařské aplikace
Název práce v češtině: Nanostrukturované povrchy pro biolékařské aplikace
Název v anglickém jazyce: Nanostructured surfaces for biomedical applications
Klíčová slova: nanočástice, nanotechnologie, nanokompozity, nanostruktury, bioaplikace
Klíčová slova anglicky: nanoparticles, nanotechnology, nanocomposites, nanostructures, bioapplications
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2016
Datum zadání: 19.01.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.01.2016
Datum a čas obhajoby: 30.04.2020 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.02.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:07.02.2020
Datum proběhlé obhajoby: 30.04.2020
Oponenti: doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.
  prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Bude upřesněno. Kontaktní e-mail: ondrej.kylian@gmail.com
Seznam odborné literatury
H. Biederman and Y. Osada: Plasma Polymerisation Processes. Elsevier 1992.
Časopisecká literatura
Předběžná náplň práce
V této práci bude studován alternativní přístup přípravy nano-strukturovaných povrchů založený na použití nanoklastrů a nanočástic nanášených plynovými agregačními zdroji v kombinaci s magnetronovým naprašováním, včetně depozice pod velkým úhlem, i metodou PE-CVD. Bude studována možnost přípravy těchto povrchů pomocí atmosférického plazmatu (DBD, atmosférická tryska). Pozornost bude věnována i možnosti přípravy gradientních a nano-porézních povrchů.
Připravené vzorky budou charakterizovány s ohledem na jejich povrchové vlastnosti (morfologie, chemické složení, povrchová energie, smáčivost pro různé kapaliny), které budou určovány pomocí různých diagnostických metod. Pozornost bude věnována i stabilitě připravovaných povrchů a možnosti jejich využití pro biolékařské aplikace s ohledem na navazování biomolekul a růst buněk.

Předpokládané znalosti uchazeče na úrovni ukončeného magisterského studia v oboru fyzika reálných povrchů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK