Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Functional properties and plasticity of the rat auditory cortex
Název práce v češtině: Funkční vlastnosti alastcita sluchové kůry potkana
Název v anglickém jazyce: Functional properties and plasticity of the rat auditory cortex
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Mimofakultní pracoviště (13-999)
Vedoucí / školitel: RNDr. Rostislav Tureček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2015
Datum zadání: 30.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.10.2015
Datum a čas obhajoby: 21.05.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.03.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:15.03.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2018
Oponenti: prof. RNDr. MUDr. Petr Maršálek, Ph.D.
  doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc., MBA
 
 
Konzultanti: doc. Ing. Daniel Šuta, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK