Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potravinová bezpečnost a základní plodiny
Název práce v češtině: Potravinová bezpečnost a základní plodiny
Název v anglickém jazyce: Food security and staple crops
Klíčová slova: Potravinová bezpečnost, dostupnost potravin, přístup, stabilita, využití potravin, nerovnoměrná distribuce, hlad a chudoba; základní plodiny, geografické rozmístění, dovoz a vývoz, méně vyspělé státy
Klíčová slova anglicky: Food security, food availability, access, stability, utilization, uneven distribution, hunger and poverty; staple crops, geographical distribution, import and export, less developed countries
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: PhDr. Dagmar Milerová Prášková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2015
Datum zadání: 18.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Oponenti: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Potravinová bezpečnost
- představení potravinové bezpečnosti, důvod vzniku konpcetu
- 4 pilíře: Dostupnost (potraviny musí fyzicky být v místě, kde je obyvatelé potřebují), Přístup (lidé musí být schopní si potraviny obstarat, musí mít tedy dostatek peněz pro jejich koupi, nebo dost půdy a dalších zdrojů k jejich vypěstování), Stabilita přístupu (nejen krátkodobý přístup k potravinánm), Využití - musí obsahovat vyvážený podíl živin (bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny a minerální látky), který umožňuje žít aktivní a zdravý život.

Základní plodiny
- představení základních potravin dle výběru (způsob pěstování, výživová hodnota)
- geografické rozmístění, v jakých státech se nejvíce pěstuje
- mezinárodní obchod se základními potravinami (představeno na grafu)
- role základních plodin pro potravinovou bezpečnost v méně rozvinutých zemích
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Food security
- definition, origins of the concept
- 4 pillars: Availability (physical amount of food where needed), Access (ability of people to get food, e.g. money to buy it or sources to produce it), Stability (not only seasonal access to food), Utilization (balanced intake of nutrients to live an active and healthy life).

Staple crops
- introduction of chosen staple crops (way of production, nutrition values)
- geographical distribution, main producers
- international trade woth staple crops (graph)
- role of staple crops in food security in less developed countries
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK