Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
O nebezpečích plynoucích z legalizace eutanázie
Název práce v češtině: O nebezpečích plynoucích z legalizace eutanázie
Název v anglickém jazyce: About Risks Resulting from the Legalisation of Euthanasia
Klíčová slova: Eutanázie, lékařem asistovaná sebevražda, důstojnost, Kant, paliativní péče, utilitarismus.
Klíčová slova anglicky: Euthanasia, physician-assisted suicide, dignity, Kant, palliative care, utilitarianism.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2015
Datum zadání: 30.10.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.11.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem práce je velmi křehká povaha morálního, zákonného, profánního i duchovního statusu eutanázie a asistované sebevraždy. Nekladu si žádný nárok na zodpovězení otázek zapletených v síti debat a názorů ohledně eutanázie, nicméně se k tomuto problému pokusím přistoupit s pomocí několika autorů hned z několika různých směrů (utilitarismus, eutanázie a náboženství, kóma a pasivní eutanázie…). Nakonec se odvážím nastínit, proč si myslím, že je eutanázie špatná, ale hlavně příliš riziková myšlenka. Základní argumenty proti její legalizaci budou zejména tyto: samotné nabídnutí možnosti eutanázie může být vnímáno jako určitá forma nátlaku, jemuž by pacient mohl i navzdory svým přáním podlehnout. Dále jde o možnou ztrátu důvěry v lékaře, kteří by své pacienty mohli v nejzazším případě bez jejich svolení, či dokonce bez jejich vědomí usmrtit. Dalším důvodem je také ohromná specifičnost každého jednotlivého případu, žádosti, které žádný zákon podle mě nemůže cele explikovat tak, aby bylo jasné, kdo má ono právo zemřít a za jakých podmínek. V neposlední řadě bude také řeč o argumentu vycházejícím z nerovností a rozdílností při poskytování individuální lékařské péče.
Seznam odborné literatury
Tom L. Beauchamp, „Justifying Physician-Assisted Deaths“, in: Ethics in Practice, Blackwell Publishing 2007, s. 72-80.
Hardwig J., „Dying at the Right Time: Reflections on (Un)Assisted Suicide“, in: Ethics in Practice, Blackwell Publishing 2007, s. 91-102.
Hooker, B., „Rule-Utilitarianism and Euthanasia“, in: Ethics in Practice, Blackwell Publishing 2007, s. 62-71.
Kant, I., Základy metafysiky mravů, Oikoymenh 2014.
Mindell, A., Kóma. Klíč k probuzení, Nakladatelství Tomáše Janečka 1994.
Valleman, J. David, „Against the Right to Die“, in: Ethics in Practice, Blackwell Publishing 2007, s. 81-90.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK