Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovenie mastných kyselín v ľudských tkanivách
Název práce v jazyce práce (slovenština): Stanovenie mastných kyselín v ľudských tkanivách
Název práce v češtině: Stanovení mastných kyselin v lidských tkáních
Název v anglickém jazyce: Determination of fatty acids in human tissues
Klíčová slova: esenciálne mastné kyseliny, polynenasýtené mastné kyseliny, omega-3 a omega-6 mastné kyseliny
Klíčová slova anglicky: essential fatty acids, polyunsaturated fatty acids, omega-3 and omega-6 fatty acids
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2015
Datum zadání: 24.02.2017
Datum a čas obhajoby: 18.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2017
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2017
Oponenti: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Zásady pro vypracování
1. literární rešerše
2. osvojení používaných laboratorních metod
3. sběr vzorků a vlastní měření
4. zpracování a statistické zhodnocení naměřených dat
5. sepsání závěrečné práce
Seznam odborné literatury
Connor W.E.: Importance of n-3 fatty acids in health and disease, Am J Clin Nutr 2000, 71: 171-175.
Christie W.W.: Gas chromatography and lipids: a practical guide, Repr. Ayr, Scotland: Oily, 1989, ISBN 09-514-1710-X.
Simopoulos A.P.: Essential fatty acids in health and chronic disease, Am J Clin Nutr 1999, 70: 560-569.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK