Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulácia integratívnej a komplementárnej medicíny v Slovenskej republike
Název práce v jazyce práce (slovenština): Regulácia integratívnej a komplementárnej medicíny v Slovenskej republike
Název práce v češtině: Regulace integrativní a komplementární medicíny ve Slovenské republice
Název v anglickém jazyce: Regulation of integrative and complementary medicine in the Slovak republic
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2015
Datum zadání: 13.07.2017
Datum a čas obhajoby: 14.09.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2017
Oponenti: PharmDr. Helena Marešová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce je rešeršního charakteru a bude vyžadovat práci s literárními zdroji a srovnání výsledků s výsledky zahraničních studií.
Seznam odborné literatury
1. Wiesener S, Falkenberg T, Hegyi G, Hök J, Roberti di Sarsina P, Fønnebø V. Legal status and regulation of complementary and alternative medicine in Europe. Forsch Komplementmed. 2012;19 Suppl 2:29-36.
2. von Ammon K, Frei-Erb M, Cardini F, Daig U, Dragan S, Hegyi G, Roberti di Sarsina P, Sörensen J, Lewith G. Complementary and alternative medicine provision in Europe--first results approaching reality in an unclear field of practices. Review. Forsch Komplementmed. 2012;19 Suppl 2:37-43.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je popsat způsoby, jakým jsou komplementární metody ve Slovenské republice regulovány na základě seznamu nejběžněji užívaných metod komplementární medicíny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the diploma thesis is to describe the regulation status of the most commonly used complementary therapies in the Slovak republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK