Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Indukce a detekce senescence in vitro
Název práce v češtině: Indukce a detekce senescence in vitro
Název v anglickém jazyce: Induction and detection of senescence in vitro
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2015
Datum zadání: 13.01.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2017
Oponenti: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK