Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
  
Role mitochondrie v patogenezi.
Název práce v češtině: Role mitochondrie v patogenezi.
Název v anglickém jazyce: The role of mitochondria in the pathogenesis
Klíčová slova: mitochondrie, patogeneze, rakovina, neurodegenerace, GRP78, Aβ, PINK1, parkin, diabetes mellitus 2. typu, Toxoplasma gondii, Chagasova choroba
Klíčová slova anglicky: mitochondria, pathogenesis, cancer, neurodegeneration, GRP78, Aβ, PINK1, parkin, type 2 diabetes mellitus, Toxoplasma gondii, Chagas disease
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.10.2015
Datum zadání: 28.10.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2016
Oponenti: RNDr. Zdeněk Verner, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK