Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza markerů oxidativního stresu v mozku potkana: vliv maternální separace
Název práce v češtině: Analýza markerů oxidativního stresu v mozku potkana: vliv maternální separace
Název v anglickém jazyce: Analysis of oxidative stress markers in rat brain: the effect of maternal separation
Klíčová slova: Mozek, potkan, oxidativní stres, maternální separace, N-acetylcystein, úzkost
Klíčová slova anglicky: Brain, rat, oxidative stress, maternal separation, N-acetylcysteine, anxiety
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2015
Datum zadání: 30.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:03.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2019
Oponenti: Mgr. Martin Vodička, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je standardizovat metody pro monitorování markerů oxidativního stresu ve vybraných částech potkaního mozku. K tomuto ůčelu budou použity různé biochemické a imunohistochemické techniky. Jako model pro vyvolání stresu bude použita maternální separace. Markery oxidativního stresu budou sledovány ve vzorcích mozkové tkáně mladých i dospělých zvířat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to stadardize the methods for monitoring of oxidative stress markers in selected regions of rat brain. Different biochemical and immunohistochemical techniques will be employed. Maternal separation will serve as a model for induction of stress. Oxidative stress markers will be assessed in brain tissue samples from young as well as adult animals.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK