Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Beta-adrenergné receptory a ich desenzitizácia
Název práce v jazyce práce (slovenština): Beta-adrenergné receptory a ich desenzitizácia
Název práce v češtině: Beta-adrenergní receptory a jejich desenzitizace
Název v anglickém jazyce: Beta-adrenergic receptors and their desensitization
Klíčová slova: Beta-adrenergní receptor, G-protein, beta-arrestin, adenylylcykláza, desenzitizace
Klíčová slova anglicky: Beta-adrenergic receptor, G-protein, beta-arrestin, adenylyl cyclase, desensitization
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2015
Datum zadání: 19.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2017
Oponenti: RNDr. David Kolář, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je charakterizovat základní vlastnosti všech tří subtypů beta-adrenergních receptorů a shrnout informace týkající se mechanismu jejich desenzitizace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to characterize the basic fearures of all three beta-adrenergic receptor subtypes and to summarize informations about mechnisms ot their desenzitization.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK