Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnímání vlastní zkušenosti se zanecháním kouření ve vztahu k léčbě primární závislosti: kvalitativní výzkum mezi klienty terapeutických komunit
Název práce v češtině: Vnímání vlastní zkušenosti se zanecháním kouření ve vztahu k léčbě primární závislosti: kvalitativní výzkum mezi klienty terapeutických komunit
Název v anglickém jazyce: Perception of personal experience with smoking cessation in relationship to the therapy of primary addiction: qualitative reseach among clients of therapeutic communities
Klíčová slova: léčba závislosti, zanechání kouření, prevence relapsu, terapeutická komunita, klient
Klíčová slova anglicky: addiction treatment, smoking cessation, relaps prevention, therapeutic community, client.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Radimecký, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2015
Datum zadání: 27.10.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02036)
Oponenti: MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vlastní zkušenost člověka se zanecháním kouření a mechanismy, které si díky ní osvojí, mohou přispět při léčbě klientovy primární závislosti. Lze předpokládat, že tyto mechanismy je možné použít při další léčbě, při prevenci relapsu a při práci s motivací. Kvalitativní analýza této zkušenosti bude provedena u bývalých, i stávajících kuřáků – klientů terapeutických komunit pro léčbu osob se závislostmi - kteří se pokoušeli přestat kouřit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis works on the assumption that one’s own experience with smoking cessation along with the habit-breaking patterns that one gains from this experience, might have a positive influence on addiction treatment. It is assumed that these patterns help client with the overall treatment, the relapse prevention, motivation issues and continued abstinence. Qualitative analyses of this experience will be implemented among clients of therapeutic communities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK