Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Důvody nástupu klienta do léčby v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I.
Název práce v češtině: Důvody nástupu klienta do léčby v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I.
Název v anglickém jazyce: Why Do Clients Enter the Treatment in Therapeutic Community WHITE LIGHT I
Klíčová slova: terapeutická komunita, léčba, závislost, důvody nástupu, klient
Klíčová slova anglicky: therapeutic community, treatment, addiction, reasons of onset, client
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Radimecký, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2015
Datum zadání: 27.10.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02236)
Oponenti: Mgr. Lenka Reichelová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své práci se chci zaměřit na identifikaci skutečných důvodů, které vedou klienty k rozhodnutí nastoupit do léčby v terapeutické komunitě, kromě toho, že chtějí řešit svou závislost na návykových látkách. Cílem práce je tedy zjistit skutečné důvody klientů pro nástup do léčby v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I a co je při jejich rozhodování léčbu nastoupit ovlivňuje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my thesis, I want to focus on identifying the real reasons that lead clients to decide to enter treatment in the therapeutic community, in addition to wanting to address their addiction to addictive substances. The aim of the work is to find out the real reasons for the clients entering the treatment in the therapeutic community WHITE LIGHT I and what they are influencing in their decision making.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK