Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role iontů železa v metabolismu améby Naegleria gruberi
Název práce v češtině: Role iontů železa v metabolismu améby Naegleria gruberi
Název v anglickém jazyce: The role of iron in the metabolism of the amoeba Naegleria gruberi
Klíčová slova: železo, hem, železo-sirná centra, dostupnost iontů železa, Naegleria gruberi, metabolismus
Klíčová slova anglicky: Iron, heme, iron-sulfur clusters, availability of iron ions, Naegleria gruberi, metabolism
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2015
Datum zadání: 03.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Oponenti: Mgr. Klára Hlouchová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá vlivem dostupnosti iontů železa na metabolismus Naegleria gruberi. Tento vliv byl zkoumán pomocí měření enzymových aktivit ve vzorcích buněk pěstovaných v médiu s přídavkem iontů železa a v médiu obsahujícím chelatační činidlo pro ionty železa.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work deals with influence of availability of iron ions on the metabolism of Naegleria gruberi. This effect was studied by measuring enzyme activity on samples of cells grown in a medium supplement with iron ions and in medium containing a iron ion chelator.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK