Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Španielska občianska vojna a Slovensko (1936-1939)
Název práce v jazyce práce (slovenština): Španielska občianska vojna a Slovensko (1936-1939)
Název práce v češtině: Španělská občanská válka a Slovensko (1936-1939)
Název v anglickém jazyce: Spanish Civil War and Slovakia (1936-1939)
Klíčová slova: Španielsko; Slovensko; občianska vojna; tridsiate roky; Novomeský; Murgaš
Klíčová slova anglicky: Spain; Slovakia; Civil War; 1930s; Novomeský; Murgaš
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2015
Datum zadání: 26.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.05.2017
Datum a čas obhajoby: 31.05.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práca sa zameriava na obdobie Španielskej občianskej vojny (1936-1939) a jej súdobú reflexiu na Slovensku. Cieľom práce je sledovať vplyv, význam a ohlasy občianskej vojny v Španielsku v slovenskej literatúre, ako aj v rámci vtedajšej slovenskej publicistiky. Práca sa orientuje na literatúru a periodiká publikované slovenskou ľavicou a pravicou, ako aj na diela pochádzajúce zo „stredu“ politického spektra, pričom v snahe o čo najobjektívnejšie zobrazenie danej témy v širších politicko-hospodárskych a kultúrnych súvislostiach bude využívaná komparatívna metóda. Pri výskume budú spracovávané diela publikované osobnosťami ako Laco Novomeský či Karol Murgaš, ako aj oficiálna dobová stranícka tlač. Dané obdobie je považované za jedno z najatraktívnejších a najspracovávanejších v rámci slovenskej i českej historiografie, Španielska občianska vojna však paradoxne nepatrí medzi najpopulárnejšie témy na Slovensku. Konflikt, ktorý vypukol v júli 1936 v Španielsku a jeho reflexia na Slovensku môžu dopomôcť k pochopeniu mnohých zložitých a nielen pre dané obdobie charakteristických súvislostí.
Seznam odborné literatury
BEEVOR, Antony. Španělská občanská válka. Praha: Beta-Dobrovský, 2004
CARR, Raymond. The Spanish tragedy: the Civil War in perspective. London: Weidenfeld, 1993
CASANOVA, Marina. La diplomacia española durante la guerra civil. Madrid: Ministerio de asuntos exteriores, 1996
CÍLEK, Roman. Krvavá předehra: Španělsko, 1936-1939: občanská válka a zahraniční intervence. Praha: Epocha, 2004
CHALUPA, Jiří. Zápisky o válce občanské: studie o vybraných aspektech Španělské občanské války 1936-1939. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002
LUKÁČ, Emil Boleslav. Moloch. Praha: L. Mazáč, 1938
MALEBRE, Pierre, TUŇÓN DE LARA Manuel, et al. Historia de Espaňa: dictadura, república, guerra (1923-1939). Barcelona: Editorial Labor, 1981
MURGAŠ, Karol. Hrdinovia Alcazaru. Bratislava: Slovák, 1937
NOVOMESKÝ, Ladislav a ROSENBAUM, Karol, ed. Včera a dnes: výbor z článků a projevů 1929-1970. Praha: Svoboda, 1973
NOVOMESKÝ, Ladislav a ŠMATLÁK, Stanislav, ed. Desaťročia do chvíľ skĺbené. Bratislava: Smena, 1984
OPATRNÝ, Josef, ed. Las relaciones checo-españolas. Praga: Karolinum, 2007
PAYNE, Stanley G. Spain: a unique history. Madison: University of Wisconsin Press, 2011
PEKNÍK, Miroslav, ed. a PETROVIČOVÁ, Eleonóra., ed. Laco Novomeský: kultúrny politik, politik v kultúre. Bratislava: Ústav politických vied SAV, 2006
PETRÍK, Vladimír, ed. a VANOVIČ, Július, ed. Čo zostalo z básnika?. 1. vyd. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2000
PRESTON, Paul, ed. Revolution and war in Spain, 1931-1939. London: Methuen, 1984
SPRINGEROVÁ, Pavlína, ed. Sedmdesát let od vypuknutí španělské občanské války: vnitřní a vnější aspekty konfliktu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007
SZÁRAZ, Peter, ed. Španielsko a stredná Európa: minulosť a prítomnosť vzájomných vzťahov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004
UBIETO ARTETA, Antonio, ed. Dějiny Španělska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK