Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv nočních služeb na kvalitu života perioperačních sester
Název práce v češtině: Vliv nočních služeb na kvalitu života perioperačních sester
Název v anglickém jazyce: The influence of night shifts on the quality of life of perioperative nurses
Klíčová slova: perioperační sestra, ústni, obličejová a čelistní chirurgie, noční služba, kvalita života, kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: perioperative nurse, oral and maxillofacial surgery, night shift, quality of life, qualitative research
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2015
Datum zadání: 26.10.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK