Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Preparation of Influenza Neuraminidase and Polymerase Inhibitors
Název práce v češtině: Příprava inhibitorů chřipkové neuraminidasy a polymerasy
Název v anglickém jazyce: Preparation of Influenza Neuraminidase and Polymerase Inhibitors
Klíčová slova: neuraminidasa, polymerasa, enzym, inhibice, syntéza, design
Klíčová slova anglicky: neuraminidase, polymerase, enzyme, inhibition, synthesis, design
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: Ing. Aleš Machara, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2015
Datum zadání: 22.10.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:14.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 26.04.2021
Oponenti: prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.
  doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Prvním cílem projektu je připravit látky, které by byly dobrými ligandy/inhibitory povrchového enzymu Neuraminidasy. Základním rysem takových látek je přítomnost polárního, respektive hydrofilního postranního řetězce na cyklohexenovém skeletu. Druhým cílem projektu je příprava inhitorů chřipkové RNA-dependentní RNA polymerasy. V první části projektu se řešitel zaměří na přípravu inhibitorů PA podjednotky a v druhé části se bude jednat o přípravu inhibitorů PA-PB1 interakce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK