Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chirální separace diquatů a stanovení konstant stability jejich komplexů s cyklodextriny kapilární elektroforézou
Název práce v češtině: Chirální separace diquatů a stanovení konstant stability jejich komplexů s cyklodextriny kapilární elektroforézou
Název v anglickém jazyce: Chiral separation of diquats and determination of stability constants of their complexes with cyclodextrins by capillary electrophoresis
Klíčová slova: chirální separace, sulfatované cyklodextriny, kapilární elektroforéza, konstanta stability, diquaty
Klíčová slova anglicky: chiral separation, sulfated cyclodextrins, capillary electrophoresis, stability constant, diquats
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Václav Kašička, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2015
Datum zadání: 22.10.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2017
Oponenti: doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Mgr. Dušan Koval, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK