Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bankovní tajemství
Název práce v češtině: Bankovní tajemství
Název v anglickém jazyce: Banking secrecy
Klíčová slova: bankovní tajemství, vztah mezi klientem a bankou, průlom do bankovního tajemství
Klíčová slova anglicky: banking secrecy, bank-client relationship, breaking the banking secrecy
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2015
Datum zadání: 22.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.09.2016
Datum a čas obhajoby: 19.09.2016 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 306
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2016
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK