Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Markery zánětu a proliferace v srdeční stěně transgenního modelu myší s vysokými hladinami solubilního endoglinu
Název práce v češtině: Markery zánětu a proliferace v srdeční stěně transgenního modelu myší s vysokými hladinami solubilního endoglinu
Název v anglickém jazyce: Markers of inflammation and proliferation in the heart of a transgenic mouse model expressing high levels of soluble endoglin
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jana Urbánková Rathouská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2015
Datum zadání: 22.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.10.2015
Datum a čas obhajoby: 19.02.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.02.2016
Oponenti: PharmDr. Petra Fikrová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK