Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evoluce nukleolárních organizátorů jadérka
Název práce v češtině: Evoluce nukleolárních organizátorů jadérka
Název v anglickém jazyce: Evolution of nucleolar organizer regions
Klíčová slova: evoluce, fluorescenční hybridizace in situ, nukleolární organizátor jadérka, rDNA, rRNA,sekvence
Klíčová slova anglicky: evolution, fluorescent in situ hybridization, nucleolar organizer region,rDNA, rRNA,sequence
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Mezi klíčové součásti eukaryotních genomů patří geny kódující rRNA, které jsou umístěny v klastrech obsahujících velké množství kopií. Tyto klastry často tvoří (s výjimkou genů pro 5S rRNA) morfologicky odlišitelnou strukturu zvanou organizátor jadérka (nucleolus organizer region, NOR). NOR je tradičním cytogenetickým znakem; počet, velikost a distribuce NOR v genomu je rozmanitá. Pro mechanismy zodpovědné za změny v počtu, velikosti a lokaci NOR bylo navrženo několik modelů. Cílem bakalářské práce bude základní charakteristika NOR a jejich funkce a dále analýza mechanismů jejich evoluce jak z hlediska sekvenčního tak lokačního. Práce poslouží jako základ pro navazující magisterské studium zaměřené na mapování NOR u vybrané modelové skupiny pavoukovců pomocí FISH.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The genes encoding rRNAs are an important part of eukaryotic genome. They form clusters consisting many copies, which are part of a specific chromosome strucure, nucleolus organizer region (NOR). These regions are an important cytogenetic marker; their number, size, and genome distribution is very diversified. Changes of number, size, and location of NOR are caused by several mechanisms. This study will be focused on features and function of NOR. An important part of the study will be analysis of NOR evolution (sequence, location). The study will be useful during following M. Sc. study focused on NOR mapping by FISH in model group of arachnids.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK