Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kritérium selektivity v oblasti štátnej pomoci vo svetle judikatúry SDEU
Název práce v jazyce práce (slovenština): Kritérium selektivity v oblasti štátnej pomoci vo svetle judikatúry SDEU
Název práce v češtině: Kritérium selektivity v oblasti státní pomoci ve světle judikatury SDEU
Název v anglickém jazyce: The selectivity criterion in the field of State aid in the light of the ECJ´s case-law
Klíčová slova: Štátna pomoc, výhoda, kritérium selektivity, geografická selektivita, materiálna selektivita
Klíčová slova anglicky: State aid, advantage, selectivity criterion, geographic selectivity, material selectivity
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.10.2015
Datum zadání: 22.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.09.2016
Datum a čas obhajoby: 27.09.2016 08:45
Místo konání obhajoby: místnost č. 33
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2016
Oponenti: doc. JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK