Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Podpora a ochrana investic v Indonésii
Název práce v češtině: Podpora a ochrana investic v Indonésii
Název v anglickém jazyce: Promotion and protection of foreign investment in Indonesia
Klíčová slova: Mezinárodní investice, Indonésie, zahraniční investor
Klíčová slova anglicky: International Investment, Indonesia, foreign investor
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.10.2015
Datum zadání: 02.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.11.2016
Datum a čas obhajoby: 08.11.2016 14:00
Místo konání obhajoby: Místnost č. 317
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.11.2016
Oponenti: JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK