Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv selénu na produkci sekundárních metabolitů v in vitro kultuře léčivých rostlin – II
Název práce v češtině: Vliv selénu na produkci sekundárních metabolitů v in vitro kultuře léčivých rostlin – II
Název v anglickém jazyce: The selenium effect on secondary metabolites production in in vitro cultures of medicinal plants – II
Klíčová slova: kalus, suspenzní kultura, abiotický elicitor, selén, pohanka
Klíčová slova anglicky: callus, suspension culture, abiotic elicitor, selenium, Fagopyrum
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakognozie (16-16180)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2015
Datum zadání: 25.11.2015
Datum a čas obhajoby: 08.06.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2018
Oponenti: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce bude se seznámit s technikou kultivace rostlinných kultur in vitro. Dále zjistit vliv abiotického elicitoru selénu na produkci rutinu v kalusové a suspenzní kultuře Fagoypum Pyra. Na základě stanovení obsahu rutinu HPLC metodou zjistit, zda uvedený elicitor v různých koncentracích je schopen ovlivnit produkci této obsahové látky.
Seznam odborné literatury
Internetové databáze WebSci, Scopus, Current Content
Procházka S. a kol: Fyziologie rostlin
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK