Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Právní úprava vyvlastnění.
Název práce v češtině: Právní úprava vyvlastnění.
Název v anglickém jazyce: Legal regulation of expropriation
Klíčová slova: Vyvlastnění, vlastnické právo, náhrada
Klíčová slova anglicky: Expropriation, property right, compensation
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.01.2017
Datum a čas obhajoby: 26.01.2017 09:00
Místo konání obhajoby: 338
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:08.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2017
Oponenti: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK