Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geografický horizont kupců na Starém Městě pražském v letech 1625 - 1705
Název práce v češtině: Geografický horizont kupců na Starém Městě pražském v letech 1625 - 1705
Název v anglickém jazyce: Geographical horizon of merchants at the Old Town of Prague in the years 1625 - 1705
Klíčová slova: kupci; geografický horizont; Staré Město pražské, 17.-18. století
Klíčová slova anglicky: merchants; geographical horizon; Old Town of Prague;, the 17th - 18th centuries
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Roman Zaoral
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2015
Datum zadání: 19.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.04.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Analýza historických pramenů z fondu Archivu hl. m. Prahy: kniha přijatých kupců a obchodníků na Starém Městě pražském z roku 1667 a seznam kupců z roku 1724
Seznam odborné literatury
Josef Janáček, Dějiny obchodu v předbělohorské Praze
Z. Winter, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách
A. V. Florovskij, České sukno na východoevropském trhu
A. V. Florovskij, Česko-ruské obchodní vztahy
B. Mendl, Vývoj řemesel a obchodu v městech pražských
F. Roubík, Z českých hospodářských dějin
O. Fejtová, Měšťanské elity, Documenta Pragensia 2013
Předběžná náplň práce
1. Zhodnocení pramenů a literatury
2. Použité metody (kvantitativní, komparativní, metoda sondy)
3. Dálkový obchod a kupci na Starém Městě v 17. století
4. Rozbor pramenů
5. Závěry
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK