Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Nacistická kulturní politika v Düsseldorfu 1933 - 1945
Název práce v češtině: Nacistická kulturní politika v Düsseldorfu 1933 - 1945
Název v anglickém jazyce: National Socialist Cultural Policy in Düsseldorf 1933 - 1945
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2005
Datum zadání: 05.06.2005
Datum a čas obhajoby: 29.06.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2006
Oponenti: PhDr. Anita Pelánová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK