Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Distribuce kryptických linií blešivců druhového komplexu Gammarus fossarum na rozhraní Českého masivu a Západních Karpat
Název práce v češtině: Distribuce kryptických linií blešivců druhového komplexu Gammarus fossarum na rozhraní Českého masivu a Západních Karpat
Název v anglickém jazyce: Lineage distribution of the Gammarus fossarum species complex (Amphipoda) across Bohemian Massif and Western Carpathians
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Tereza Rutová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2015
Datum zadání: 19.10.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:04.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2018
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK