Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genderová rovnost v předškolním vzdělávání
Název práce v češtině: Genderová rovnost v předškolním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Gender Equality in Preschool Education
Klíčová slova: předškolní vzdělávání, genderová rovnost, polostrukturovaný rozhovor, identita, zkušenost
Klíčová slova anglicky: preschool education, gender equality, semi-structured interview, identity, experience
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2015
Datum zadání: 19.10.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce představuje analýzu porovnávající vzdělávací zásady obsažené v kurikulárních a dalších školsko-politických dokumentech s interpretacemi vedení pedagogických sborů v českých předškolních zařízeních. Teoretická část práce shrnuje současné představy o předškolním vzdělávání a dosavadní poznatky v oblasti genderově senzitivního vzdělávání. Prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů budu zkoumat znalosti a postoje vedení dvanácti mateřských škol k předškolní legislativě a významu genderově rovné výuky. Výzkum probíhající ve vedení škol může přispět k implementaci genderově rovnějších škol.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK