Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molekulární mechanismy účastnící se interakce spermie a vajíčka
Název práce v češtině: Molekulární mechanismy účastnící se interakce spermie a vajíčka
Název v anglickém jazyce: Molecular mechanisms involved in sperm-egg interaction
Klíčová slova: Spermie, vajíčko, IZUMO1, CD9 , JUNO, ADAM, tetraspaninová síť, interakce gamet
Klíčová slova anglicky: Sperm, egg, IZUMO1, CD9, JUNO, ADAM, tetraspanin web, gametes interaction
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2015
Datum zadání: 19.10.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2017
Oponenti: Mgr. Pavel Vebr
 
 
 
Předběžná náplň práce
Fúze spermie a vajíčka je klíčových momentem oplození a vzájemná interakce gamet je nezbytnou součástní celého procesu. Tato bakalářská práce má za cíl shrnout mechanizmy účastnící se interakce a fúze gamet a formou rešerše uspořádat nejnovější poznatky daného tématu z pohledu reprodukční biologie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Sperm-egg fusion is the key moment during the fertilization and gametes interaction is the essential part of the whole process. The aim of this bachelor thesis is to summarize the mechanisms involved in gametes interaction and fusion and in the form of research to organize the latest findings of the topic from the perspective of reproductive biology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK