Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
PH preserving mappings
Název práce v češtině: Křivky zachovávající PH vlastnost
Název v anglickém jazyce: PH preserving mappings
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
PH křivky jsou zvláštním typem parametrických křivek, které mají polynomiální/racionální závislost rychlosti a délky na parametru. V práci budou studována zobrazení roviny (prostoru), nebo jeho části, která tuto vlastnost zachovávají.
Seznam odborné literatury
Pythagorean-hodograph curves: algebra and geometry inseparable, Geometry and Computing Vol. 1, Springer, Berlin (728 p. + 204 illus.) ISBN 978-3-540-73397-3 (2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK