Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The immune response of naïve mice infected with the neuropathogenic schistosome Trichobilharzia regenti
Název práce v češtině: Imunitní odpověď naivních myší infikovaných neuropatogenní schistosomou Trichobilharzia regenti
Název v anglickém jazyce: The immune response of naïve mice infected with the neuropathogenic schistosome Trichobilharzia regenti
Klíčová slova: ptačí schistosomy, Trichobilharzia regenti, imunitní odpověď, kůže, mícha, astrocyty, mikroglie, oxid dusnatý, cysteinové peptidázy, 3D zobrazování
Klíčová slova anglicky: avian schistosomes, Trichobilharzia regenti, immune response, skin, spinal cord, astrocytes, microglia, nitric oxide, cysteine peptidases, 3D imaging
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2015
Datum zadání: 18.10.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2020
Oponenti: RNDr. Martin Bilej, DrSc.
  Associate Professor Irma Schabussova, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK