Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakter strukturních vazeb spraše
Název práce v češtině: Charakter strukturních vazeb spraše
Název v anglickém jazyce: The Character of structural bond of loess
Klíčová slova: kapilární sání, nenasycená zóna,
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: Ing. Josef Rott, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2015
Datum zadání: 03.02.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2021
Oponenti: Ing. Vítězslav Herle
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK