Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Další vzdělávání učitelů vyučujících tělesnou výchovu na základních a středních školách v České republice
Název práce v češtině: Další vzdělávání učitelů vyučujících tělesnou výchovu na základních a středních školách v České republice
Název v anglickém jazyce: Further education of teachers teaching physical education at elementary and high schools in the Czech Republic
Klíčová slova: další vzdělávání pedagogických pracovníků, celoživotní vzdělávání, průběžné další vzdělávání, analýza nabídky, akreditované vzdělávací akce
Klíčová slova anglicky: further education of pedagogical staff, lifelong learning, continuous further education, analysis of the offer, accredited educational events
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: PhDr. Libor Flemr, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.07.2020
Datum zadání: 13.07.2020
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:09.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK