Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Daktyloskopie – historie, současnost a budoucnost
Název práce v češtině: Daktyloskopie – historie, současnost a budoucnost
Název v anglickém jazyce: Fingerprinting - Past, Present and Future
Klíčová slova: daktyloskopie, otisky prstů, papilární linie, identifikace osob
Klíčová slova anglicky: fingerprinting, finger prints, friction ridges, personal identification
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2017
Datum a čas obhajoby: 26.09.2017 08:00
Místo konání obhajoby: Místnost č. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2017
Oponenti: doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK