Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémy trestního soudnictví nad mládeží
Název práce v češtině: Problémy trestního soudnictví nad mládeží
Název v anglickém jazyce: The issues of juvenile criminal justice
Klíčová slova: Restorativní justice Trestní soudnictví nad mládeží Mládež
Klíčová slova anglicky: Restorative justice Juvenile criminal justice Youth
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum a čas obhajoby: 19.04.2017 10:00
Místo konání obhajoby: Místnost č. 202
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.04.2017
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK