Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nepodmíněný trest odnětí svobody
Název práce v češtině: Nepodmíněný trest odnětí svobody
Název v anglickém jazyce: Unconditional imprisonment
Klíčová slova: Nepodmíněný trest odnětí svobody, věznice, odsouzený pachatel
Klíčová slova anglicky: Unconditional imprisonment, prison, convicted offender
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.01.2017
Datum a čas obhajoby: 20.01.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Místnost č. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:07.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2017
Oponenti: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK