Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obraz právníků ve filmu
Název práce v češtině: Obraz právníků ve filmu
Název v anglickém jazyce: Image of Lawyers in movies
Klíčová slova: Filmy o právu, Filmy o právnících, Obraz právníků ve filmu
Klíčová slova anglicky: Legal movies, Lawyer movies, Image of lawyers in movies
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Vedoucí / školitel: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2018
Datum a čas obhajoby: 27.09.2018 10:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 242, 242
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:17.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2018
Oponenti: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK