Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka zeměpisu v alternativních školách
Název práce v češtině: Výuka zeměpisu v alternativních školách
Název v anglickém jazyce: Geography teaching in alternative schools
Klíčová slova: alternativní škola, učitel, Montessori, škola, výuka zeměpisu, vzdělávací programy, Waldorf, Začít spolu, žák
Klíčová slova anglicky: a geography teaching, alternative schools, educational program, Montessori, school, Step by Step, student, teacher, Waldorf
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2016
Datum zadání: 28.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: RNDr. Lenka Havelková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je prostřednictvím výzkumu zjistit specifika výuky zeměpisu ve školách, které jsou označovány jako alternativní (např. školy waldorfské, montesori, Daltonský plán aj.).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK